| Auteur: Rineke van Dam | Functie: Pleitbezorger bij Rutgers

Blog: Helft van de wereld beslist niet mee over werelddoelen

Tijdens het High Level Political Forum (HLPF) bij de Verenigde Naties in New York schitteren jongeren in afwezigheid. Grotendeels oudere en mannelijke overheidsdelegaties reflecteren er deze week op een jaar werelddoelen (SDG’s). Terwijl bijna de helft van de wereldbevolking jonger is dan 25 jaar, zitten er nauwelijks jongeren aan de vergadertafel. Rineke van Dam, pleitbezorger bij Rutgers vraagt zich af wat er zo terecht kan komen van de werelddoelen.

De SDG’s zouden de wereld voor iedereen ten goede moeten veranderen: de doelen gelden voor alle landen, rijk en arm, en implementatie moet ‘inclusief’ zijn.

Zowel jongens als meiden moeten kunnen meebeslissen over hun vakken op school, gezondheidszorg of banenprogramma.

Tijdens het HLPF van 11 tot 20 juli, wordt de eerste balans opgemaakt voor het implementeren van de SDG’s.

Het lijkt erop dat de belofte van werelddoelen voor iedereen wordt uitgehold.

Indonesische pubers (foto: jeroen van loon)

Lees verder op OneWorld.nl

Rineke van Dam (Rutgers) neemt deel aan het HLPF als ngo-vertegenwoordiger. Naar aanleiding hiervan organiseerde zij op 18 juli in New York een rondetafelgesprek over jongerenparticipatie en de SDG’s met circa twintig jongeren, minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, VN-gezant voor de Jeugd  Ahmad Alhendawi en verschillende overheids- en VN-vertegenwoordigers.

Rineke van Dam
Rineke van Dam Pleitbezorger bij Rutgers

Reacties