Datum: 8 juni 2015 | Tijd: 13:00 | Locatie: Utrecht | Prijs: gratis

Save the date: Symposium Diversiteit in onderzoek en beleid rondom de seksuele ontwikkeling van jongeren

Op 8 juni 2015 organiseert het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS) een symposium over het concept diversiteit in onderzoek en beleid rondom de seksuele ontwikkeling van jongeren.

Met dit symposium wil het FWOS:

  • Ontmoeting creëren tussen onderzoekers die zich bezighouden met etnische diversiteit in onderzoek naar jongeren en seksualiteit.
  • Het brede spectrum zichtbaar maken aan benaderingen, visies en overwegingen in dit vakgebied. Verschillende disciplines en  invalshoeken komen aan bod. Benoem je wel of niet diverse groepen, en zo ja hoe benoem je groepen zonder te stigmatiseren?
  • Methodologische handvatten aanreiken om diverse groepen in onderzoek te betrekken.
  • Reflectie stimuleren over het snijvlak van beleid, praktijk en wetenschap. Hoe om te gaan met het spanningsveld dat zich mee kan brengen als het gaat om diversiteit

Collega Marianne Cense geeft tijdens dit congres een lezing over etniciteit in onderzoek naar seksualiteit. Lees haar artikel 'Verder kijken dan blonde paardenstaartjes' over dit onderwerp. En bekijk haar lezing.

Kosten en inschrijving

Deelname aan het symposium is gratis. U dient zich tijdig aan te melden. Er is plaats voor 35 mensen. Inschrijven kan via een mail naar secretariaat@fwos.nl.

 

 

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers