Man die de krant leest
| Datum: 17 juni 2015 | Tijd: 13:00 | Locatie: Den Haag, Tweede Kamer

Presentatie rapport State of the World Fathers

Hoe staat het eigenlijk met de Nederlandse vader? Zijn we als land wel zo geëmancipeerd als we denken te zijn? Op deze en andere vragen geeft het rapport State of the World Fathers 2015 antwoord. Dat rapport wordt woensdag 17 juni 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer.

vader en kind koken samenIn Nederland zetten Rutgers, Women Inc, Save the Children en de Bernard van Leer Foundation zich gezamenlijk in voor de erkenning van de belangrijke rol die vaders spelen binnen onze samenleving. Rutgers biedt op 17 juni het rapport State of the World Fathers aan de Tweede Kamer om meer aandacht te vragen voor de positieve rol die vaders kunnen spelen voor vrouwen, kinderen en onze samenleving. 

Internationale publicatie

Dit Nederlandse rapport State of the World’s fathers 2015 is onderdeel van de internationale publicatie State of the World’s fathers 2015, dat door MenCare wordt gepubliceerd.

Presentatie in Nederland

Bij de presentatie van het Nederlandse rapport is Prof. Renske Keizer, bijzonder hoogleraar Pedagogiek (Universiteit van Amsterdam) aanwezig. Zij plaatst de rol van Nederlandse vader in de wereldwijde context.  
Het rapport wordt overhandigd aan Roelof van Laar, kamerlid voor de PvdA en voorzitter van het Meer Partijen Initiatief SRGR. 

Wat: Presentatie de Tweede Kamer
Wanneer: Woensdag 17 juni 2015
Waar: Nieuwspoort, Den Haag
Tijd: 13-14 uur. 

Bij deze bijeenkomst is pers van harte welkom.

's Ochtends krijgt minister Asscher het rapport uitgereikt op een kinderdagverblijf in Amsterdam. Hij zal in gesprek gaan met vaders en kinderen over de belangrijke rol die vaders spelen in de Nederlandse samenleving. Het rapport laat duidelijk zien dat er een culturele omslag nodig is, zodat mannen hun vaderschapsrol beter op kunnen pakken. Ook de Nederlandse politiek en het bedrijfsleven moeten hun verantwoordelijkheden nemen door te zorgen voor een vaderschapsverlof dat past bij een modern en geëmancipeerd land.

“Het gebrek aan goed vaderschapsbeleid zien wij als een probleem”, zegt Dianda Veldman, directeur van Rutgers. “Nederland loopt ver achter bij landen als Duitsland, Brazilië en veel Afrikaanse landen waaronder Kenia met onze twee dagen betaald kraamverlof voor vaders. Terwijl de bewijzen dat kraam- en vaderschapsverlof goed is voor iedereen steeds duidelijker worden. Voor de ontwikkeling van kinderen zijn de eerste 1000 dagen cruciaal. 

De bijeenkomst met minister Asscher is een besloten bijeenkomst.

Achtergrond

Het rapport The State of the Worlds Fathers is bedoeld om te voorzien in een terugkerende momentopname van de status van bijdrage die mannen leveren aan ouderschap en zorg wereldwijd. Het rapport schenkt aandacht aan kwesties die gerelateerd zijn aan vaderschap: onbetaalde zorg bij hen thuis, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten; de gezondheid van moeder en kind; zorg door mannen en de aanpak van geweld tegen vrouwen en kinderen; en, ontwikkeling van kinderen. 

Door gebruik te maken van wereldwijde statistische gegevens over de betrokkenheid van mannen probeert het rapport de basis te leggen voor sociale en politieke initiatieven, als ook initiatieven in de gezondheidszorg. Daarnaast is het doel bewustwording en verandering te bewerkstelligen richting meer gelijkwaardige en betokken vaderschap. Het is een agenda voor het betrekken van mannen en jongens als deel van de oplossing voor het bereiken van gendergelijkheid en positieve uitkomsten in het leven van vrouwen, kinderen en mannen zelf.

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers