Gezamenlijke reactie op rapport Nationaal Rapporteur over preventie seksueel geweld

De Nationaal Rapporteur heeft onlangs onderzocht in hoeverre het onderwijs daadwerkelijk aandacht besteedt aan de preventie van seksueel geweld, en de manier waarop dat gebeurt. Rutgers en Soa Aids Nederland geven hierop een reactie.

Seksueel geweld tegen jongeren is een groot probleem, en de preventie daarvan zeer belangrijk. Het onderwijs is een van de plekken waar kinderen kunnen leren weerbaar te zijn en respectvol om te gaan met anderen. Scholen zijn daartoe ook wettelijk verplicht. De Nationaal Rapporteur heeft onderzocht in hoeverre het onderwijs daadwerkelijk aandacht besteedt aan de preventie van seksueel geweld, en de manier waarop dat gebeurt.

Ze komt tot de conclusie dat er geen lespakketten beschikbaar zijn die bewezen effectief zijn als het gaat om de preventie van seksueel geweld. Wel zijn er methoden waarvan het op basis van de theoretische onderbouwing aannemelijk is dat ze werken, en die op dat niveau zijn erkend. Om vast te kunnen stellen of deze ook echt seksueel geweld weten te voorkomen, moet er meer onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit en moeten de resultaten hiervan makkelijk vindbaar zijn voor scholen die een lespakket willen kiezen, zo luiden de aanbevelingen in het rapport.

Rutgers en Soa Aids Nederland zijn het eens met de Nationaal Rapporteur dat het belangrijk is met erkende en liefst bewezen interventies te werken. We weten ook hoe ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend het is om effectiviteit te kunnen aantonen, maar we zijn al een eind op weg. Want er gaat gelukkig ook veel goed. Het recente onderzoek Seks onder je 25e heeft laten zien dat jongeren minder vaak gedwongen worden tot seks dan 5 jaar geleden. Daarnaast wordt momenteel hard gewerkt aan effectonderzoek van lesmateriaal, zijn we druk bezig om erkende lespakketten te implementeren, en zijn er diverse erkende interventies ontwikkeld voor de zorg.

We zouden het volgende nog willen toevoegen aan de aanbevelingen van de Nationaal Rapporteur:

  • Seksuele vorming en de preventie van seksueel geweld kost tijd. Het is een taak voor de scholen om die tijd te nemen, en daarbij in elk geval gebruik te maken van interventies die erkend zijn.
  • Aandacht voor alleen preventie van seksueel geweld is niet genoeg. Seksuele grensoverschrijding is een onderdeel van brede seksuele vorming. Wij willen kinderen en jongeren niet uitsluitend de boodschap geven dat seks iets is waar je voor moet oppassen, maar in principe juist prettig en gewenst moet zijn.
  • Besteed aandacht aan kwetsbare groepen die extra risico lopen op seksueel geweld, zoals jongeren met een beperking.
  • En zorg voor deskundige leerkrachten om seksualiteit bespreekbaar te maken en hierover doelgericht en kwalitatief goed les te geven.

Lees een uitgebreidere reactie op het rapport Nationaal Rapporteur over preventie seksueel geweld.

Reacties

Jongerenprogramma's: seksueel wijs en weerbaar

Overzicht trainingsprogramma’s over wensen en grenzen in relaties en seksueel gedrag. Voor jongens en meiden.

Naar jongerenprogramma's