Datum: 16 april 2015 | Tijd: 09:30 | Locatie: TivoliVredenburg, Utrecht | Prijs: €50,-

Landelijke Onderwijsconferentie Met Alle Respect

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Rutgers, Stichting School en Veiligheid, EduDivers, Soa Aids Nederland, PO-raad en VO-raad nodigen leraren uit voor de grote landelijke onderwijsconferentie Alle Respect, samen werken aan sociale veiligheid. Het is dé plek voor inspiratie en dialoog rond sociale veiligheid. De conferentie wordt gehouden op 16 april 2015 van 9.30-16.30 uur in TivoliVredenburg in Utrecht.

Op de conferentie gaan we actief aan de slag met gevoelige thema’s als pesten, discriminatie, seksualiteit, seksuele grensoverschrijding en seksuele diversiteit.

We brengen relevante kennis, good practices, tips en tools en staan stil bij dilemma’s en uitdagingen voor de toekomst.

Met alle respect voor de leerlingen en voor elkaar. 

Logo Met Alle Respect

Hoe bevorder je respectvol gedrag en welke aanpak is effectief? Hoe stel je met elkaar gemeenschappelijke normen en waarden op? Hoe maak je omgangvormen bespreekbaar?

Pesten 

Jaarlijks worden ongeveer 225.000 leerlingen in het basisonderwijs, 150.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs en 15.000 leerlingen in het speciaal onderwijs gepest. Pesten, waaronder discriminatie, homonegatief gedrag en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, zorgt ervoor dat leerlingen minder toekomen aan datgene waarvoor ze naar school gaan: leren en zichzelf ontwikkelen.

Rol van de school

Veel scholen maken werk van sociale veiligheid en nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Toch is het voor scholen ook nog een zoekproces. Vaak is het veiligheidsplan niet meer dan een papieren tijger, bestaande uit een verzameling protocollen, regels en gedragscodes. Leraren vinden het soms moeilijk om er invulling aan te geven.

Actieplan

De PO- en VO- Raad hebben onlangs een actieplan opgesteld om sociale veiligheid op school te bevorderen en om op korte termijn pesten te verminderen en te voorkomen. Met dit plan zetten zij alles op alles om samen met besturen en schoolleiding de komende twee jaar te zorgen voor een veilige schoolomgeving. Tijdens regionale bijeenkomsten worden behoeften gepeild en goede voorbeelden van een effectieve aanpak verzameld. Deze opbrengsten worden op de onderwijsconferentie gepresenteerd.

 

Conferentie

Op de onderwijsconferentie Met Alle Respect gaan we samen de dialoog aan over sociale veiligheid, delen we kennis en ervaringen over een effectieve en school-brede aanpak en maken we samen de balans op. In interactieve workshops gaan deelnemers actief aan de slag met vraagstukken als: Wat is wel niet gewenst gedrag? Hoe gaan we om met verschillen in waarden en normen? Wat betekent dit voor het pedagogisch handelen? Welke rol spelen online en social media? Welke aanpak is effectief en hoe werk je samen aan sociale veiligheid? Na de onderwijsconferentie worden vervolg activiteiten uitgezet om docenten/opleiders hierin blijvend te ondersteunen.

Voor wie

De onderwijsconferentie is bedoeld voor leraren, schoolleiding, bestuurders en andere betrokkenen werkzaam in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. En voor opleiders van lerarenopleidingen en pabo’s. Pas na de sluitingstermijn van de inschrijving kunnen wij beoordelen hoeveel mensen wij van andere organisaties toelaten. GGD’en andere directe ondersteuners richting onderwijs krijgen hierbij voorrang.

Special guests:

  • Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De onderwijsconferentie is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en wordt voorbereid in nauwe samenwerking met de sectorraden en het onderwijsveld.

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers