| Datum: 30 juni 2020 | Tijd: 16:00 | Locatie: Instagram Live Event op @rutgersnl

Lancering Wereldbevolkingsrapport 2020: Against My Will

Jongeren, in Nederland en wereldwijd, hebben het recht om eigen keuzes te maken rondom hun seksuele leven, in een wereld vrij van stigma, discriminatie en seksueel geweld. Diepgaande en structurele (gender) ongelijkheid werpt echter belemmeringen op om deze seksuele en reproductieve rechten te vervullen.

Dagelijks ondervinden tienduizenden jongeren schendingen van hun seksuele gezondheid en rechten. Jonge meisjes worden gedwongen te trouwen terwijl ze nog een kind zijn. Sommigen worden gedwongen vrouwelijke genitale verminking te ondergaan. Wereldwijd maakt naar schatting één op de drie vrouwen in haar leven lichamelijk of seksueel geweld mee. 

Harmful practices als kindhuwelijk, vrouwelijke genitale verminking en seksueel geweld komen voort uit genderongelijkheid, stereotypen, gendernormen, en uit culturele, religieuze en sociale opvattingen en overtuigingen. Ze brengen individuele jongeren en toekomstige generaties veel schade toe. Gezondheid, onderwijs en de talenten en mogelijkheden van jongeren worden ondermijnd.

Against My Will

Op 30 juni 2020 lanceert het VN Wereldbevolkingsfonds (UNFPA) de wereldwijde lancering van het Wereldbevolkingsrapport 2020: ‘Against my will: Defying the practices that harm women and girls and undermine equality.’ Ter gelegenheid van de Nederlandse lancering van dit Wereldbevolkingsrapport organiseert Rutgers een Instagram Live Event.

In Dialoog met jongeren uit verschillende landen 

Op dinsdag 30 juni gaan we op Instagram met jongeren in gesprek over seksuele rechten en gezondheid, harmful practices, hoe deze verbonden zijn met ongelijkheid en discriminatie, en de gevolgen van de huidige Covid-19 crisis hierop. Met welke problemen worden ze geconfronteerd, hoe pakken zij deze aan en hoe kan samenwerking met het Nederlandse ministerie, het Wereldbevolkingsfonds en andere belanghebbenden bijdragen tot betere seksuele en reproductieve rechten voor jongeren in Nederland en wereldwijd. Tijdens dit Instagram Live event @rutgersnl spreken we met jongeren uit Nederland, Kenia en Libanon, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en een jongeren vertegenwoordiger van UNFPA.

 

Seksuele gezondheid & rechten, genderongelijkheid en Covid 19

De coronacrisis heeft verregaande impact op seksuele gezondheid en rechten wereldwijd. We zien een toename in seksueel en gender-gerelateerd geweld, verminderde toegang tot anticonceptie, veilige abortus en seksuele gezondheidszorg, terwijl veel landen nog aan het begin van de crisis staan. Jonge meiden, lhbti en andere minderheidsgroepen, zien hun rechten nog verder ingeperkt worden door lockdown maatregelen. Cruciale seksuele en reproductieve gezondheidszorg valt weg. Zoals het er nu naar uitziet zullen 47 miljoen vrouwen toegang tot anticonceptie verliezen.  

Daarom is het juist nu van groot belang te blijven investeren en in te zetten op seksuele rechten wereldwijd. Rutgers maakt zich daar hard voor en werkt hierin samen met lokale organisaties in Sub Saraha Afrika en Zuidoost Azië en in de MENA regio. Steun van de Nederlandse overheid op dit terrein is hierbij onmisbaar. Nederland steekt internationaal de nek uit voor deze thema’s en dat is zowel op financieel gebied als diplomatiek terrein nu nog harder dan ooit nodig.   
 


Wat:         Insta Live Event #AgainstMyWill #SWOP2020
Datum:    30 juni 2020
Lokatie:  Instagram @rutgersnl 
Tijd:        16.00u – 17.00u  
 

Bekijk hier het Programma

Bekijk hier de Sprekers


Belangrijkste documenten

(beschikbaar per 30 juni)

Reacties