Turkse meiden liefdesloket

Kennisontwikkeling

Professionals die in hun werk te maken hebben met seksuele gezondheid moeten weten wat goed gaat en welke groepen en thema’s extra aandacht nodig hebben. In interactie met professionals in zorg en onderwijs, beleidsmakers en wetenschappers signaleren wij welke kennis nodig is voor gezondheidsbevordering of voor het onderbouwen van beleid.

Bevolkingsonderzoeken

Op basis van die kennisbehoefte voert Rutgers elke vier jaar grootschalige bevolkingsstudies uit. Onder jongeren tussen de 12 en 25 jaar is dat Seks onder je 25e (samen met Soa Aids Nederland), en onder volwassenen is dat het onderzoek Seksuele Gezondheid in Nederland. Deze bevolkingsstudies maken deel uit van de Leefstijl Monitor van het RIVM, waarmee ook gegevens op het gebied van roken, drugsgebruik, bewegen en voeding worden verkregen. Daarnaast doen we ook onderzoek naar de seksuele gezondheid van LHBT’s.

Jonge moeder met kind op arm (foto: Nancy Durell McKenna)

Maar we doen meer

In het programma Kennisontwikkeling doen we niet alleen kwantitatief onderzoek, maar ook verdiepend kwalitatief onderzoek, literatuurstudies en registraties. Zo doen we bijvoorbeeld de analyse van de Landelijke Abortus Registratie (LAR) bij abortusklinieken en ziekenhuizen. Ook rapporteren we de registratie van seksuologische hulpverlening op poliklinieken Seksuologie van zeven academische ziekenhuizen in de zogenoemde LOPS-registratie. Datzelfde doen we van seksuologische teams binnen de GGZ, in de PSTG-registratie.

Meten is weten

We vertalen de verkregen kennis en inzichten naar de praktijk. Niet alleen baseren wij onze thematische programma’s en interventies hierop, ook zorgen we ervoor dat de resultaten van ons onderzoek bruikbaar zijn voor professionals, beleidsmakers en externe wetenschappers. Onze onderzoekers publiceren regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften. Zo wordt onze kennis ook daar anderen weer gebruikt en kunnen leemtes worden opgevuld.

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers