Gezinnetje

Seksuele Gezondheid van LHBT’s

Hoe staat het met de seksuele gezondheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders? In 2013 is de seksuele gezondheid van deze groepen (LHBT) op grote schaal onderzocht.

In de puberteit ging ik seksualiteit uit de weg.

 
Trans man
 

Uit analyses op de gegevens die we verkregen met de monitor Seksuele Gezondheid 2011 blijkt dat LHBT's in vergelijking met de algehele bevolking vaker problemen hebben op het gebied van seksuele gezondheid. In 2013 deed Rutgers een uitgebreide survey naar de seksuele gezondheid van de LHBT's: 'Een wereld van verschil'. Hiermee is een uniek beeld verkregen van het seksuele gedrag van LHBT's, het risico op soa en hiv, de tevredenheid met het seksleven, de mate waarin waarin seksuele problemen en seksueel geweld voorkomen en de factoren die hiermee samenhangen.

Het onderzoek laat zien dat er veel verschillen zijn tussen de verschillende groepen; zowel in seksuele gezondheid als in seksuele oriëntatie en genderidentiteit. (Bekijk ook de whitepaper Meten van seksuele oriëntatie en genderidentiteit in bevolkingsstudies)

Opvallendste resultaten
 

 1. Eén op de zes biseksuele mannen en één op de vier transgender mensen voelt zich schuldig over zijn/haar seksuele gedrag en gevoelens.
 2. Bijna een kwart van de lesbische vrouwen en ruim een derde van de biseksuele vrouwen is slachtoffer geweest van seksueel geweld. Dit geldt ook voor één op de zeven homo- en bimannen en voor bijna één op de drie transgender personen.
 3. Binnen de groep LHBT's zijn transgender personen minder seksueel actief en minder tevreden over hun seksleven. Seksuele problemen van transgender mensen hangen samen met onvrede met het lichaam.
 4. Ruim de helft van de transgender personen heeft geen vaste partner.
 5. Homoseksuele mannen en biseksuele mannen zijn seksueel actief en zeer tevreden over hun seksleven.
 6. Eén op de drie homoseksuele of biseksuele mannen heeft seks met wisselende sekspartners.
 7. Een kwart van de homo- en bi-mannen met een losse partner gebruikt niet altijd een condoom bij anale seks.
 8. Biseksuele vrouwen zijn seksueel actiever dan lesbische vrouwen.
 9. 21% van de biseksuele vrouwen en 14% van de lesbische vrouwen heeft te maken met seksuele problemen. Lesbische vrouwen hebben vooral problemen met opwinding of verlangen en moeite met klaarkomen. Bij biseksuele vrouwen komt pijn bij het vrijen het meeste voor.
 10. Mensen die goed in hun vel zitten, hebben minder seksuele problemen.

Factsheets

Lees de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 'Een wereld van verschil' in deze factsheets:

Naast de monitor heeft Rutgers meer publicaties over de seksuele gezondheid van LHBT's. 

Download hier ons overzicht publicaties seksuele en genderidentiteit (oktober 2015)

Expertmeetings

Uit het onderzoek komt naar voren dat er extra aandacht nodig is voor ervaringen met seksuele grensoverschrijding van LHBT, het risico op hiv en soa's bij MSM, en de seksuele beleving en problemen van transgender mensen. In 2014 heeft er voor elk van deze thema’s een werkbijeenkomst plaatsgevonden met betrokkenen uit het werkveld. Daarbij zijn de resultaten van het onderzoek geduid, prioriteiten benoemd en aanbevelingen geformuleerd. De verslagen vindt u hieronder: 

In deze meetings werden onder meer de volgende aanbevelingen gedaan waar wij en onze partners de komende tijd mee aan de slag gaan:

 1. de noodzaak tot het screenen van lesmaterialen op LHBT
 2. het delen van resultaten met de doelgroep
 3. professionals bijscholen in kennis van LHBT
 4. de (na)zorg voor transgender mensen beter vindbaar maken 
 5. testen bij de huisarts makkelijker maken
 6. informatie verspreiden over het correct toepassen van risicoreductie strategieën en de mogelijkheden van PEP en PrEP.

Meten van seksuele oriëntatie en genderidentiteit in bevolkingsstudies

In Nederlandse bevolkingsstudies, zowel landelijk als regionaal, wordt op verschillende manieren naar seksuele oriëntatie en genderidentiteit gevraagd. Soms worden hier dan schattingen aan ontleend van het aantal lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgender personen(LHBT). Deze kunnen uiteenlopen naar gelang de wijze van vraagstelling.

De whitepaper geeft inzicht in de verschillende manieren waarop seksuele oriëntatie en genderidentiteit worden gemeten en geeft daarnaast een overzicht van de uiteenlopende schattingen. Op grond daarvan is een advies geformuleerd voor het meten van deze zaken in landelijke en regionale onderzoeken en registraties. Een beknopt overzicht is als poster gepresenteerd op het NCVGZ congres in april 2016.

Lees ook