Handen gezicht

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Hoe staat het in Nederland met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Onderstaande grafieken tonen hoeveel mensen ervaring hebben met seksueel geweld, en hoe het staat met fysieke en niet-fysieke grensoverschrijding. De onderstaande cijfers dateren uit 2012. Er zijn recentere uit 2017.

Ervaringen met seksueel geweld

Op de vraag ‘Heb je wel eens seksueel geweld meegemaakt?’ zegt 33,3% van de vrouwen en 7,7% van de mannen ja.

Fysieke seksuele grensoverschrijding

Seksuele grensoverschrijding komt vaak voor. Dit impliceert dat de pressiemethoden die plegers gebruiken vaak ‘succesvol’ zijn en dat slachtoffers zich hier niet voldoende tegen kunnen weren. Veel vormen van grensoverschrijding komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Respectievelijk 11,0% en 31,0% van de mannen en de vrouwen tussen de 15 en 24 jaar heeft ooit in zijn of haar leven fysieke seksuele grensoverschrijding meegemaakt. Bij mannen en vrouwen tussen de 25 en 70 jaar is dit respectievelijk 13,1% en 42,2%.

 

 

Niet-fysieke seksuele grensoverschrijding

Ongeveer 3 op de 10 mannen en ongeveer de helft van de vrouwen hebben één of meerdere vormen van niet-fysieke seksuele grensoverschrijding meegemaakt.

Onderzoeksresultaten

Benieuwd naar alle onderzoeksresultaten over Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag?

Bekijk de PDF

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers