Kennisdossier Seksueel geweld

Seksueel geweld is geworteld in een sociaal construct van seksuele en gendernormen, in machtsonevenwichtigheid en genderongelijkheid. Deze normen vinden hun uitdrukking in, en worden versterkt door individuele, interpersoonlijke, culturele, institutionele en politieke factoren. De preventie van seksueel geweld is gericht op het veranderen van de onderliggende cultuur van schadelijke seksuele en gendernormen en gedrag. Het kennisdossier Seksueel Geweld presenteert de huidige stand van zaken rond dit thema.