Drukte in India

Expertmeeting

Heeft een intersectorale benadering van bevolking meerwaarde in het adresseren van mondiale ontwikkelingsvraagstukken? Dit werd besproken tijdens een expertmeeting in Den Haag op 27 oktober 2017.

Lees meer in het Engelse verslag