Advies en intervisie

Adviseurs van Rutgers kunnen worden ingehuurd voor advies of begeleiding bij specifieke vraagstukken rondom seksualiteit. Ook bieden we onze trainingen incompany en op maat aan.

Intervisie

Regelmatig organiseren wij intervisie-bijeenkomsten met onze eigen freelance trainers en vertrouwenspersonen. Bij specifieke vraagstukken rondom seksualiteit kunnen adviseurs van Rutgers ook ingehuurd worden voor advies of begeleiding van bestaande intervisiegroepen of bij het opzetten van nieuwe intervisiegroepen. Het kan bijvoorbeeld gaan om groepen van trainers, vertrouwenspersonen of aandachtsfunctionarissen seksualiteit.

Advies

Bij het ontwikkelen van visie en beleid en het implementeren daarvan in een instelling kunnen wij ondersteuning op maat bieden. Ook kunnen we adviseren en ondersteunen bij het analyseren van de situatie rondom seksualiteit en de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de eigen instelling. Hiervoor is een eenvoudig toepasbaar digitaal analyse-instrument beschikbaar. Voor de Jeugdzorg bestaat hiervan ook een digitale variant.

Incompany trainingen

Samen met je team een training op locatie volgen? Al onze trainingen en workshops bieden we ook incompany en op maat aan. Ook is het mogelijk om een train-de-trainers traject aan te vragen, waarbij professionals uit de eigen instelling opgeleid worden tot trainer seksualiteit. Er zijn verschillende begeleidingsvormen mogelijk; kandidaten kunnen meelopen met trainers van Rutgers, of een trainer van Rutgers begeleidt de trainer van de eigen instelling bij het zelf uitvoeren van trainingen. Ook intervisiebegeleiding van de eigen trainers kan een onderdeel zijn.

Studiedagen en workshops

Adviseurs van Rutgers kunnen bijdragen leveren aan de inhoudelijke invulling van uw studiedag of workshop over seksualiteit of de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. We kunnen meedenken over het programma, maar we kunnen ook één of meer inhoudelijke onderdelen verzorgen.

Anvraagformulier