Preventie tienerzwangerschappen - Voortgezet speciaal onderwijs

Ook zeer moeilijk lerende kinderen hebben behoefte aan goede voorlichting. Hun kennis over het voorkomen van zwangerschap en effectief anticonceptiegebruik is over het algemeen gebrekkig. Ze hebben minder perspectief op een goede opleiding en werk, weinig regie over hun eigen leven en hun zelfvertrouwen is vaak laag. Soms hebben ze een kinderwens of een romantisch beeld van het ouderschap.

Zeer moeilijk lerende kinderen hebben speciale ondersteuning nodig. Met onderstaand aanbod kun je als docent in het vso aan de slag.