Publicaties van Marianne Cense

Hieronder vindt u de publicaties van Marianne Cense

2019

Cense, M., Grauw, S. de & Vermeulen, M. (2019). Gewoon, het taboe eraf halen. Wat leerlingen willen van seksuele vorming. Utrecht: Rutgers.

Cense, M. (2019) Rethinking sexual agency: proposing a multicomponent model based on young people’s life stories, Sex Education, 19:3, 247-262, DOI: 10.1080/14681811.2018.1535968

Cense, M. (2019) Navigating a bumpy road. Developing sexuality education that supports young people’s sexual agency, Sex Education, 19:3, 263-276, DOI: 10.1080/14681811.2018.1537910

Cense, M. & R. Ruard Ganzevoort (2019). The storyscapes of teenage pregnancy. On morality, embodiment, and narrative agency, Journal of Youth Studies, 22:4, 568-583, DOI: 10.1080/13676261.2018.1526373

Cense, M. (2019). Navigating a bumpy road. Young people’s negotiation of sexual agency in a normative landscape. Dissertation. VU Amsterdam.

Steeg, van der, E., Schipper-van Veldhoven, N., Cense, M. Bellemans, T. & Martelaer, K. de (2019)  Integer omgaan met seksualiteit, lichamelijkheid en privacy in de sport. Sportgericht 73 (4): 7-11

2018

Cense, M., Bay-Cheng, L.Y. & van Dijk, L. (2018). ‘Do I score points if I say No?’ Negotiating Sexual Boundaries in a changing normative landscape. Journal of Gender-Based Violence. 2(2), 277–91, DOI: 10.1332/239868018X15266373560443

Cense, M. (2018).  “Ze weten wel wat ze moeten typen, maar niet wat ze moeten zeggen” Verklaringen voor een latere seksuele start. Utrecht: Rutgers.

2017

Cense, M & I. Coehoorn (2017). Het moet in de genen gaan zitten. Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Deelrapport van Onderzoeksrapport Commissie de Vries. Utrecht: Rutgers.

Cense, M. , de Haas, S. & Doorduin, T. (2017). Sexual victimization of transgender people in the Netherlands: prevalence, risk factors and health consequences. Journal of Gender-Based Violence, 1(2), 235-252 doi: 10.1332/239868017X15009036473945

Cense, M. & R. Ruard Ganzevoort (2017) Navigating Identities: Subtle and Public Agency of Bicultural Gay Youth, Journal of Homosexuality, 64:5, 654-670, DOI: 10.1080/00918369.2016.1196992

Cense, M. & Dalmijn, E. (2017) In één klap volwassen. Scenario’s leidend tot tienerzwangerschap TvS 41 (1), 1-6

Cense, M & Van Lisdonk, J. (2017) Beyond Labels? Verkenning van mogelijkheden voor onderzoek naar non-binaire seksuele en genderidentiteiten. Utrecht: Rutgers.

Twisk, D., Cense, M. Vijlbrief, A., Felten. H. & Emmen, M. (2017). Literatuurstudie. Alliantie genderdiversiteit. Utrecht: Rutgers en Movisie.

Cense, M, Emmen, M & Holla, S. (2017) Actieonderzoek Gendernormen Alliantie genderdiversiteit. Utrecht: Rutgers, Movisie en Atria.

2016

Cense, M. (2016) Een groter aandeel in de toekomst. Vaders aan het woord over vaderschap. Utrecht: Rutgers.

Cense, M. (2016) Luister naar Jezelf! Beat the Macho workshops wapenen jongens tegen groepsdruk. Bij de Les, November 2016, pp 16-17

Cense, M. (2016). Een duivels dilemma. Abortus of tienermoeder? Tijdschrift Religie & Samenleving,  11 ( 2), 141-155

Cense, M, de Blecourt, K, & Oostrik, S. (2016). Activating boys to reflect on masculinity norms: the Dutch campaign Beat the Macho. The European Health Psychologist 18(1), 13-18

Cense, M. & Dalmijn, E. (2016). In één klap volwassen. Over tienerzwangerschap. Utrecht: Rutgers.

2015

Cense, M & Oostrik, S. (2015). Beat the Macho. Onderzoeksrapport. Utrecht: Rutgers.

Cense, M. (2015). Seksuele diversiteit bespreekbaar maken is niet genoeg! (Making sexual diversity an issue is not enough) Blog at http://www.seksuelevorming.nl/actueel/blogarchief/seksuele-diversiteit-b...

Cense, M. (2015) Het negeren van etniciteit is niet de oplossing (Ignoring etnicity is not the solution). Publication of speech at http://www.kis.nl/marianne-cense-het-negeren-van-etniciteit-geen-oplossing

Cense, M. (2015). Uitdagingen in de gezondheidszorg voor transgenders in Europa: Epath. (Challenges in the healthcare for trans people in Europe: Epath). Web article: http://www.seksindepraktijk.nl/nieuws/uitdagingen-de-gezondheidszorg-voo...

2014

Cense, M. (2014). Over diplomatie en activisme. Strategieën van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen. (On diplomacy and activism. Strategies of bicultural lesbian, gay and bisexual youth). Raffia 3

Doorduin, T. & Cense, M. (2014). Dubbel kwetsbaar. Transgenders en seksueel grensoverschrijdend gedrag. (Double vulnerable: trans people and sexual transgressive behaviour) Rutgers WPF, Utrecht.

Cense, M. (2014). Sexual discourses and strategies among minority ethnic youth in the Netherlands. Culture, Health & Sexuality 16 (7), 835-849 doi: 10.1080/13691058.2014.918655

Cense, M. (2014). Verder kijken dan blonde paardenstaartjes. De noodzaak van het includeren van etnische diversiteit in seksonderzoek  In:  De seksparadox. Nederland na de seksuele revolutie. Buijs, L.J., Geesink, I. en Holla, S. (red.)  Amsterdam: Boom Lemma

2001 - 2013

Cense, M. (2013). Verder kijken dan blonde paardenstaartjes. De noodzaak van het includeren van etnische diversiteit in seksonderzoek. Sociologie 9(3-4) 368-373

Cense, M. (2013). Over diplomaten en activisten. Behoeften en strategieën van biculturele LHBT’s. Rutgers WPF, Utrecht.

Cense, M. (2013). Laveren tussen autonomie en loyaliteit. Allochtone jongeren over seksualiteit en liefde. Seksoa, Publicatiedatum: 29-03-2013, Artikelnummer: 960

Cense, M. & Dijk, L. van (2012). Laveren tussen loyaliteit en autonomie. Seksuele ontwikkeling en beleving van allochtone jongeren. Rutgers WPF, Utrecht.

Cense, M. & Wijsen, C. (2012). Increasing the knowledge base on young people’s Sexual and Reproductive Health and Rights in Europe. Summary report of qualitative research conducted in five European countries under the SAFE II project. IPPF, Brussels.

Maris, S., Stroetinga, M., Cense, M. & Knopperts, T. (2012) 'Juf, doet u ook aan seks?' Lespakket relationele en seksuele vorming voor de pabo. Rutgers WPF, Utrecht.

Cense, M., Martens, M. &  van der Vlugt, I. (2012), Ervaren gebruiker lespakket beste ambassadeur. Onderzoek naar invoering lespakket Relaties & Seksualiteit. NJI Kennis

Cense, M. & Tuk, B. (2012), Over kriebels, vlinders, ja- en neegevoelens. Seksuele vorming en weerbaarheid. JSW 10 juni 2012

Cense, M. (2012) Andere cultuur, andere grens? Jongeren en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Kind en Adolescent 33 (4) 264-270

Cense, M., Werf, W. van der, Haastrecht, P. van & Zimbile, F. (2012) Maak seks lekker duidelijk. Strategie van de leefstijlcampagne seksuele weerbaarheid TSG 90 (4) 205-208

Cense, M., van der Walle, R. & van Dijk, L. (2011), Moeilijk lerende jongeren over seks en grenzen. Utrecht: Rutgers WPF.

Cense, M. & van Dijk, L. (2011), Homojongeren over seks en grenzen. Utrecht: Rutgers WPF.

Cense, M.,  Martens, M., Maris, S., Janssen, E.& de Graaf, H. (2011), Onderzoek naar determinanten van succesvolle implementatie van het leskatern relaties & seksualiteit in het basisonderwijs. Utrecht: Rutgers WPF.

Cense, M. & van Dijk, L. (2010), Niet zomaar seks. Jongeren over seks en grenzen. Utrecht: Rutgers WPF.

Haas, S. de, Cense, M., Ditzhuijzen, van J., Berlo, W. van (2009), Seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen vrijwilligersorganisaties. Utrecht: Rutgers Nisso Groep

Meulmeester G., E. Rijsbosch, L. McDevitt-Pugh, S. Wieringa, M. Cense, M. Höing, I. van der Vlugt (2008), Mapping van bestaande projecten en initiatieven op het gebied van seksuele weerbaarheid en analyse van 17 projecten op randvoorwaarden en succesfactoren. Amsterdam/Utrecht: IIAV/RNG

Kramer S., K. Janssens, L. Cinibulak en M. Cense (2007), Over de grens: opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren. Utrecht: MOVISIE

Cense, M., Smeenk, W. Oudshoorn, S., Malsch, M. (2006), Geweld tegen vrouwen en meisjes. In: SCP sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden, Keuzenkamp, S. & Merens, A. Den Haag: SCP

Cense, M., P. Nieuwenhuizen en T. Pauli (2004 en 2006), Mozaïek, Preventie en opvang huiselijk en seksueel geweld allochtone vrouwen. Zesdelig handboek, 55 methodieken, Utrecht: TransAct

Bos, M. en M. Cense (2005), Trainen over diversiteit. Werkboek voor trainingen op het gebied van diversiteit toegespitst op de thema’s geweld en seksualiteit. Utrecht: TransAct

Cense, M. (2005) Zoek het verschil: een interculturele blik op geweld in partnerrelaties. In: Tijdschrift voor Cultuur Migratie en Gezondheid (CMG) 2005 (1) pp.26-36

Kramer, S. & M. Cense (2004) Overleven op de m2: veiligheidsbeleving en strategieën van vrouwen in de centrale opvang voor asielzoekers. Onderzoeksrapport. Utrecht: Pharos en TransAct

Aydogan, S. en M. Cense (2003), Huwelijkse plicht of seksueel geweld? In: Islam en burgerschap. Utrecht: Forum

Cense, M. (2003), Geen jonge bloem meer. Vrouwelijke vluchtelingen en seksueel geweld. In: Phaxx, maart 2003

Cense, M. (2002), Door nieuwe ogen. Betekenisgeving en hulp na seksueel geweld in cultureel perspectief. Utrecht: TransAct

Cense, M. & Brackenridge, C. (2001), Temporal and developmental risk factors for sexual harassment and abuse in sport. European Physical Education Review, Vol 7 (1): 61-79, 2001

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers