Corporate film

Jaaroverzichten

Seks, relaties en het krijgen van kinderen zijn een bron van geluk. Maar alleen als het vrijwillig, veilig en prettig gebeurt. Samen met ons uitgebreide netwerk boeken we vooruitgang, zowel in Nederland als daarbuiten. Zo kent de wereld na 2016 weer meer zelfbewuste jongeren, zorgende vaders en deskundige voorlichters. Lees alles over deze en andere vorderingen in ons jaaroverzicht 2016.

Jaarverslag 2017 

2017 was een jaar waarin er in het publieke domein veel gediscussieerd werd over thema’s rond seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Zo waren er wereldwijde demonstraties voor vrouwenrechten (Women’s Marches) na de installatie van President Trump van de VS, was er de #MeToo-beweging over seksuele intimidatie en – geweld, trok onze nieuwe regering het wetsvoorstel in waarmee de medicamenteuze overtijdbehandeling (ook wel abortuspil) via de huisarts beschikbaar zou komen, en kwam er een extra investering van €53 miljoen voor preventie van ongeplande zwangerschappen in Nederland. 

Rutgers vierde ook haar 50e verjaardag met veel van haar partners met een evenement. We waren vereerd dat Zijne Majesteit de Koning daarbij aanwezig was en meedeed aan een discussie tussen mensen van verschillende leeftijden over seksuele vorming. 

Rutgers is 50 jaar jong en springlevend. Er liggen veel uitdagingen in het verschiet voor ons in Nederland, in de 17 landen waarin we werken en ook wereldwijd. Samen met nationale en internationale partners pakken we deze uitdagingen aan!

Verdere details zijn te lezen in het jaarverslag 2017

Jaaroverzicht 2016

Bekijk ons online jaaroverzicht 2016. In vogelvlucht nemen we je mee langs de belangrijkste resultaten en vorderingen van het afgelopen jaar.

overzichtsbeeld jaaroverzicht 2016

Officieel Jaarverslag inclusief jaarrekening 2016

Jaaroverzicht 2015

promo interactief jaaroverzicht 2015

Officieel Jaarverslag inclusief jaarrekening 2015

Rutgers rapporteert jaarlijks aan haar donoren. Hieronder vindt u ons volledige jaarverslag 2015. Het is er alleen in het Engels. De jaarrekening is erin opgenomen.

Bekijk ook onze verslagen van voorgaande jaren

Samenwerken met Rutgers?

Wilt u bijdragen aan ons werk? Of ziet u andere mogelijkheden voor een samenwerking? Wij horen het graag!

Contact