Corporate film

Jaaroverzichten

Seks, relaties en het krijgen van kinderen zijn een bron van geluk. Maar alleen als het vrijwillig, veilig en prettig gebeurt. Samen met ons uitgebreide netwerk boeken we vooruitgang, zowel in Nederland als daarbuiten. Zo kent de wereld na 2018 weer meer zelfbewuste jongeren, zorgende vaders en deskundige voorlichters. Lees alles over deze en andere vorderingen in ons jaaroverzicht 2018.

Jaarverslag 2018

Rutgers beleefde in 2018 een zeer succesvol jaar met vele hoogtepunten. In het jaarverslag leest u over onze resultaten en uitdagingen van 2018.

In het kort

De Nationale Postcode Loterij kende het zogenaamde Droomfonds aan ons toe met een bedrag van €11,9 miljoen voor ons programma over veilige abortus "She makes her safe choice".  

De tussentijdse rapportages van onze drie grootste internationale programma's (GUSO, Right Here Right Now en Prevention+) laten zien dat alle drie relevant zijn en goed op schema liggen.

  • Gut Up Speak Out bereikte 400.000 jonge mensen met seksuele vorming en 5,5 miljoen jongeren met zorg. 7.000 onderwijsprofessionals werden opgeleid.
  • Prevention+ bereikte 9 miljoen mensen en daarnaast 4.500 religieuze leiders en andere rolmodellen. 12.200 professionals werden opgeleid.
  • En Right Here Right Now creëerde succesvolle platforms in 10 landen voor pleitbezorging rond seksuele vorming, rond LHBTI-zaken en veilige abortus. 

In Nederland organiseerden we, een jaar na #MeToo, een succesvolle actieweek tegen ongewenst seksueel gedrag. De 'Ben je oké?'-campagne bereikte 156.000 jonge mensen via sociale media. We faciliteerden een levendig debat over de noodzaak van preventie van seksueel geweld; dit werd opgepikt door veel nationale media. Het leidde tot de verdere bespreking met de minister en staatssecretaris, waarin we pleitten voor meer aandacht voor de preventie van seksueel geweld. 

In 2018 bereikten we 1,9 miljoen jonge Nederlanders via de website Sense.info, samen met SOA AIDS Nederland en RIVM. We bereikten 86.000 professionals via online support en we startten met een nieuw programma voor de preventie van op gender gebaseerd geweld. 

Helaas leidde de tegenwerking van de Pakistaanse regering op het maatschappelijk middenveld tot sluiting van ons landenkantoor in Pakistan.

Er liggen veel uitdagingen voor ons in het verschiet in Nederland, in de 17 landen waarin we werken en ook wereldwijd. Samen met nationale en internationale partners pakken we deze uitdagingen aan! 

Lees het uitgebreide jaarverslag 2018

 

Jaarverslag 2017 

2017 was een jaar waarin er in het publieke domein veel gediscussieerd werd over thema’s rond seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Zo waren er wereldwijde demonstraties voor vrouwenrechten (Women’s Marches) na de installatie van President Trump van de VS, was er de #MeToo-beweging over seksuele intimidatie en – geweld, trok onze nieuwe regering het wetsvoorstel in waarmee de medicamenteuze overtijdbehandeling (ook wel abortuspil) via de huisarts beschikbaar zou komen, en kwam er een extra investering van €53 miljoen voor preventie van ongeplande zwangerschappen in Nederland. 

Rutgers vierde ook haar 50e verjaardag met veel van haar partners met een evenement. We waren vereerd dat Zijne Majesteit de Koning daarbij aanwezig was en meedeed aan een discussie tussen mensen van verschillende leeftijden over seksuele vorming. 

Rutgers is 50 jaar jong en springlevend. Er liggen veel uitdagingen in het verschiet voor ons in Nederland, in de 17 landen waarin we werken en ook wereldwijd. Samen met nationale en internationale partners pakken we deze uitdagingen aan!

Verdere details zijn te lezen in het jaarverslag 2017

Jaaroverzicht 2016

Bekijk ons online jaaroverzicht 2016. In vogelvlucht nemen we je mee langs de belangrijkste resultaten en vorderingen van het afgelopen jaar.

overzichtsbeeld jaaroverzicht 2016

Officieel Jaarverslag inclusief jaarrekening 2016

Jaaroverzicht 2015

promo interactief jaaroverzicht 2015

Officieel Jaarverslag inclusief jaarrekening 2015

Rutgers rapporteert jaarlijks aan haar donoren. Hieronder vindt u ons volledige jaarverslag 2015. Het is er alleen in het Engels. De jaarrekening is erin opgenomen.

Bekijk ook onze verslagen van voorgaande jaren