man leest krant

PERSBERICHT - Rutgers: Nederland nog traditioneel over zorgrollen vaders

Utrecht, 5 juli 2018 - Vaderschapsverlof is goed voor ouders én kinderen, vindt het merendeel van de Nederlanders. Toch denken opvallend veel Nederlanders nog traditioneel over de zorgrollen van vaders en moeders. Dat blijkt uit een representatieve steekproef van IPSOS in opdracht van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. Een kwart (25%) van de respondenten zegt dat vrouwen beter voor baby’s kunnen zorgen dan mannen. En bijna een vijfde (18%) vindt dat de zorg voor de kinderen in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de moeder.

Het huidige kabinet wil partners vanaf 2019 vijf dagen betaald kraamverlof geven, in plaats van de huidige twee dagen. Daarbovenop kunnen partners vanaf 2020 vijf weken vaderschapsverlof (70% betaald) opnemen. Momenteel buigt de Tweede Kamer zich over het wetsvoorstel WIEG, Wet Invoering Extra Geboorteverlof. De wet wordt naar verwachting na het zomerreces in de Tweede Kamer behandeld. 

vader doet baby in bad (MAY Photography)

“De uitbreiding van het verlof is hard nodig om deze stereotyperende rolverdeling te doorbreken. We weten dat een meerderheid van de vaders meer bij hun kinderen willen zijn en moeders meer willen werken. Er is ook geen enkel wetenschappelijk bewijs dat vrouwen beter voor baby’s zouden zorgen dan mannen. Dus de invoering van dit verlof is een goede impuls om ook in Nederland gelijkwaardig ouderschap te krijgen.” zegt Ton Coenen, directeur Rutgers. De traditionele rolverdeling kan volgens Rutgers het beste doorbroken worden als vaders het verlof opnemen na het zwangerschapsverlof van de moeder. “De overheid en werkgevers zouden deze zogenoemde solo-care moeten stimuleren.”

Uit de steekproef blijkt dat 63% van de ondervraagden vindt dat betaald vaderschapsverlof ouders helpt zorgtaken gelijk te verdelen. Bovendien denkt 65% van de respondenten dat het goed is voor de ontwikkeling voor het kind als vaders meer tijd besteden aan zorg en opvoeding.

Uitstellen

Verder valt het op dat een vijfde (20%) van de respondenten onder de 35 jaar een kinderwens zou uitstellen door de invoering van vaderschapsverlof. Ton Coenen: “Een bijeffect dat we niet voorzien hadden, maar het laat ook zien hoe belangrijk mensen dit verlof vinden.” 

Steekproef

Onderzoeksbureau IPSOS heeft in opdracht van Rutgers onderzocht in hoeverre er onder Nederlanders draagvlak is voor deze uitbreiding van het vaderschapsverlof. IPSOS deed dit door een online vragenlijst uit te zetten onder hun panelleden met stellingen over vaderschapsverlof en de verdeling van zorgtaken. Een representatieve steekproef van 1026 Nederlanders vulde deze vragenlijst in. 

Platform

Rutgers maakt deel uit van het platform Vaderzoektverlof 


Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rutgers, afdeling Communicatie. U kunt daar ook het onderzoek opvragen.

Tel: 06-46 19 35 49 |  e-mail: communicatie@rutgers.nl

Reacties