man leest krant

Nationaal Actieplan seksuele gezondheid uitgebracht

Het RIVM heeft een Nationaal Actieplan naar buiten gebracht dat tot stand is gekomen in samenwerking met diverse partijen uit het veld die zich bezighouden met seksuele gezondheid. Er is extra inzet op seksuele vorming, preventie ongewenste zwangerschap en seksueel geweld.

Het RIVM heeft een Nationaal Actieplan naar buiten gebracht dat tot stand is gekomen in samenwerking met diverse partijen uit het veld die zich bezighouden met seksuele gezondheid. Op verzoek van het RIVM heeft Rutgers hier, samen met Soa Aids Nederland, actief aan bijgedragen. Het veelbelovende aan dit plan is dat seksuele gezondheid vanuit een integraal perspectief is benaderd. 

De nadruk ligt op preventie en het creëren van een goede basis voor seksuele gezondheid, vooral bij jongeren, door structurele en brede seksuele vorming aan jongeren. Naast preventie en bestrijding van soa en hiv, maken juist ook de preventie van ongewenste zwangerschap en de preventie van seksueel geweld deel uit van dit plan. Voor kwetsbare groepen is er extra aandacht.

De uitvoering van dit plan is het werk van veel partijen, bijvoorbeeld van GGD’en, maar ook scholen zullen ruimte moeten maken voor dit thema. Op een aantal punten zijn extra investeringen nodig om de ambities waar te kunnen maken. Medio 2018 wordt een reactie van het ministerie van VWS verwacht op dit actieplan.

Reacties