stel meiden

LHBT in andere culturen

Homo- en biseksuele en transgenderjongeren die opgroeien in een cultuur of religie waarin dit niet of minder geaccepteerd wordt, hebben het vaak moeilijk om hun weg te vinden. Ook op latere leeftijd kunnen biculturele en religieuze LHBT worstelen om zichzelf te accepteren en goede relaties met hun familie te behouden. Coming out is niet altijd de beste weg.

Uitkomen voor LHBT-zijn of -gevoelens betekent in bepaalde culturen ernstig gezichtsverlies voor de hele familie. Dit kan (eer-gerelateerd) geweld, uithuwelijking of uitsluiting tot gevolg hebben. Ook kampen biculturele LHBT’s vaak met de innerlijke strijd tussen ‘wie ben ik?’ en ‘bij wie hoor ik?’. Regelmatig worden biculturele LHBT-jongeren uit huis gezet of lopen ze zelf weg, om problemen te voorkomen. Soms met ernstige gevolgen: financiële problemen, sociaal isolement, psychische problemen of suïcidepogingen. 

Coming In

Samen met COC Nederland en Movisie, ondersteunt Rutgers bi-culturele LHBT bij de acceptatie van hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit en het geven van invulling daaraan. Dat doen we in het driejarige project Coming In, in een partnerschap met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het programma voorziet in een samenhangende strategie, activiteiten en aanpak om de individuele en sociale positie van bi-culturele LHBT te verbeteren. Daarbij betrekken we ook het maatschappelijk middenveld en bi-culturele LHBT zelf. We richten ons op empowerment, bespreekbaarheid in eigen kring, en de toegang tot en ondersteuning van de hulpverlening. In regionale trainingen bieden we professionals in zorg en welzijn handvatten voor ondersteuning en hulp aan bi-culturele LHBT. Ook via seksindepraktijk.nl/coming-in vinden zorgprofessionals informatie en concrete tips

Voor Coming In is door Clarice Gargard de film 'Je moet wel in jezelf geloven' gemaakt, waarin drie mensen van Surinaamse en Marokkaanse afkomst vertellen hoe zij ondanks de taboes in hun cultuur tóch hun weg hebben gevonden. 

Lees ook

Tip

  • Cense, M. & Ganzevoort, R.R. (2016). Navigating identities: subtle and public agency of bicultural gay youth. Journal of Homosexuality.