Jongen leunend tegen muur

Respect limits

Respect limits: waar liggen de seksuele grenzen voor jongens? Veel te opdringerig, grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie of seksueel geweld. Jongens die om deze reden bij justitie terechtkomen, kunnen worden doorverwezen naar Respect limits. Dit is een individuele gedragsinterventie over seksuele grenzen. Medewerkers van Rutgers voeren haar uit in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming.

 

De trainer blijft altijd aardig en koelbloedig. Dat vind ik heel goed.

 
Oud-deelnemer
 

'Respect limits' heeft als doel herhaling van seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en seksueel gezond gedrag te bevorderen. Voor de ouders worden speciale bijeenkomsten georganiseerd. Zij leren daar hun zoon te steunen bij het veranderen van hun gedrag en beter toezicht te houden.

De rechter of officier van justitie kan de training opleggen als sanctie in het kader van een taakstraf (leerstraf) of als onderdeel van een gedragsbeïnvloedende maatregel.

Denkfouten en groepsdruk

De jongens die voor ‘Respect limits’ in aanmerking komen, hebben een delict gepleegd waarbij denkfouten en opvattingen over seksualiteit en het missen van sociaal-relationele vaardigheden een rol hebben gespeeld. Bij veel zedendelicten is sprake van groeps- of omgevingsdruk. Het betreft veelal aanranding en soms verkrachting. Ook het plegen van delicten via sociale media en het ongewenst maken/verspreiden van seksueel getinte filmpjes (sexting) komt vaak voor.

In 'Respect limits' leren jongens om te gaan met sociale beïnvloeding, bijvoorbeeld door de media of hun vrienden. Ze zijn tussen 12 en 23 jaar en mogen niet eerder zijn veroordeeld voor een seksueel delict (first offenders). Onze medewerkers gaan tijdens de interventie in zo’n tien tot twintig bijeenkomsten met een jongen aan de slag. De jongens die hebben deelgenomen waarderen Respect limits gemiddeld met een negen. 

 

Jongens zittend op trapje

 

Ik heb geleerd hoe ik beter kan omgaan met mijn impulsieve gedrag en hoe ik vervelende situaties kan voorkomen.

 
Oud-deelnemer

Minder recidive

De training is een erkende gedragsinterventie. Dit betekent dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie en bijdraagt aan het verminderen van zedenrecidive.

Meer weten? 

Meer over de aanpak van Respect limits. Belangstelling of vragen? Neem dan contact op met Marianne Jonker, Unit Manager Jeugd- en Zedenprojecten, via m.jonker@rutgers.nl

Lees ook ons opiniestuk: Levenslange registratie jonge zedenplegers niet zinvol.

Gecertificeerde Respect limits-trainers 2015

Bekijk het overzicht met gecertificeerde Respect limits-trainers 2015.

Samenwerken met Rutgers?

Wilt u bijdragen aan ons werk? Of ziet u andere mogelijkheden voor een samenwerking? Wij horen het graag!

Contact