Jongerenprogramma's: seksueel wijs en weerbaar

Hoe weet je of een meisje fijn vindt wat jij doet? Of: hoe zeg je nee tegen je vriendje als hij iets met je wilt waar jij geen zin in hebt?

Speciaal voor jongeren in een jeugdzorginstelling of ambulante setting heeft Rutgers trainingsprogramma’s ontwikkeld over wensen en grenzen in relaties en seksueel gedrag. Voor jongens is er Make a Move, voor meiden Girls’ Talk, en voor meiden met een verstandelijke beperking is er Girls' Talk+. Na een korte training kunnen professionals de programma’s zelfstandig uitvoeren. 

Aanbevolen

Make a Move en Girls’ Talk zijn theoretisch onderbouwde interventies. Ze zijn opgenomen in het overzicht van aanbevolen interventies in het Kwaliteitskader ‘Voorkomen van seksueel misbruik in de jeugdzorg’ (Commissie-Rouvoet 2013). Make a Move en Girls’ Talk zijn het meest effectief wanneer ze zijn ingebed in het beleid van de instelling. In de brochure Seksualiteit of struisvogelbeleid leest u hier meer over.  
Maar wellicht het belangrijkst: begeleiders én jongeren geven de programma’s een hoge waardering. 

Make a Move

Met Make a Move leert u jongens van 12-17 jaar met een gemiddeld tot laag opleidingsniveau hoe zij in lastige situaties rondom relaties, vriendschap en seksualiteit de baas blijven over zichzelf en hoe zij grenzen van anderen leren herkennen en respecteren.

Ik weet nu wat ik het beste kan doen in sommige situaties

 
Milan
14 jaar

Jongens gaan aan de slag met onderwerpen als daten, mannelijkheid, sociale media en groepsdruk. Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

  • hoe het nu echt zit met meisjes (en seks).
  • hoe ze een meisje kunnen laten zien wat ze waard zijn.
  • hoe ze cool kunnen blijven in (over)verhitte situaties en zich niet laten meeslepen. 

Positieve benadering

De begeleiders houden rekening met de groepssamenstelling en de ontwikkelingsfase van de jongens.

Ze komen 8 keer anderhalfuur bij elkaar. Door hun ervaringen te delen, te dicussiëren en situaties na te spelen, doen ze kennis en praktische vaardigheden op. 

Make a Move benadert de doelsgroep positief: jongens leren bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid te nemen. Deelnemende jongens vinden de opdrachten leuk om uit te voeren en geven de training het rapportcijfer 8.

Download de factsheet over het programma Make a Move

Informatie over de tweedaagse training voor het geven van Make a Move

Girls’ Talk 

"Eigenlijk zou iedereen zo'n cursus moeten volgen", zegt Noëlla, een van de meiden die de groepsbijeenkomsten van Girls' Talk heeft gevolgd. Ze heeft acht weken lang met andere meiden ervaringen uitgewisseld over verliefd worden, relaties en jongens. Ze valt zoals ze zelf zegt op 'foute jongens', en vindt het moeilijk om haar grenzen aan te geven. 

Girls' Talk is bedoeld voor seksueel actieve meiden van 14-18 jaar. Zij lopen meer risico's op het gebied van seksualiteit en jongens. 

De gevolgen van onveilig vrijen zijn voor meisjes over het algemeen ernstiger, met het risico op ongewenste zwangerschap en hogere kans op soa's of hiv. 

Dubbele moraal

En dan is er de dubbele seksuele moraal waarmee meisjes te maken hebben. 

Ze moeten sexy zijn, maar ook weer niet te makkelijk. 

Jongens verwachten van meisjes dat ze hun grenzen aan kunnen geven. 

Je moet als meisje dus extra stevig in je schoenen staan en genoeg kennis, zelfvertrouwen, eigenwaarde en communicatieve vaardigheden hebben om gezonde keuzes te maken in relaties en bij seksualiteit.

Vooral voor meiden met een laag opleidingsniveau is dit lastig. Voor hen is Girls' Talk bedoeld.

Het was fijn om te horen dat ik niet de enige ben die hiermee zit!

 
Milou
16 jaar

In Girls’ Talk leert u meiden met een laag opleidingsniveau hoe ze de regie houden over hun seksuele leven en hun relaties. 

Ze krijgen opdrachten en zien filmpjes waarmee ze met elkaar in gesprek gaan. Meiden gaan aan de slag met onderwerpen als flirten, erbij horen, internet en sociale media.

Girls’ Talk bestaat al sinds 2006 en is een goed onderbouwde methode in het meidenwerk.

Girls' Talk+ 

Voor meiden met een licht verstandelijke beperking is er Girls’ Talk+. 

Trainingen

Bent u nieuwsgierig naar onze cursussen, workshops en bijeenkomsten?

Ga naar het overzicht