Handen op buik

Landelijke abortusregistratie

Rutgers analyseert eens in de twee jaar de registratiecijfers van de Nederlandse abortusklinieken. Deze registratie geeft inzicht in de achtergronden van vrouwen die een abortus laten uitvoeren. In 2013 is data verzameld van 11 van de 14 klinieken. Dit is dus een steekproef.

In 2013 zijn in Nederland totaal 30.601 abortussen (inclusief overtijdsbehandelingen) opgegeven aan de inspectie voor de Gezondheidszorg. Hiervan zijn 3.793 behandelingen uitgevoerd bij vrouwen die buiten Nederland wonen (12,4%). De toestroom van het aantal vrouwen dat naar Nederland komt voor een behandeling lijkt te stabiliseren.

Bekijk hier de factsheet van de Landelijke abortusregistratie.

Samenwerken met Rutgers?

Wilt u bijdragen aan ons werk? Of ziet u andere mogelijkheden voor een samenwerking? Wij horen het graag!

Contact