Handen op buik

Landelijke abortusregistratie

Rutgers analyseert ieder jaar de registratiecijfers van de Nederlandse abortusklinieken. Deze registratie geeft inzicht in de achtergronden van vrouwen die een abortus laten uitvoeren. In 2011 is data verzameld van 10 van de 16 klinieken. Dit is dus een steekproef.

In 2011 zijn in Nederland totaal 31.707 abortussen (inclusief overtijdsbehandelingen) opgegeven aan de inspectie voor de Gezondheidszorg. Hiervan zijn 3.924 behandelingen uitgevoerd bij vrouwen die buiten Nederland wonen. In vergelijking met de laatste jaren lijkt de toestroom van het aantal vrouwen die naar Nederland komen voor een behandeling steeds verder af te nemen.

Bekijk hier de factsheet van de Landelijke abortusregistratie.

Samenwerken met Rutgers?

Wilt u bijdragen aan ons werk? Of ziet u andere mogelijkheden voor een samenwerking? Wij horen het graag!

Contact